22.11.2021

Stopzetting Haventriatlon Zeebrugge

Beste sporter
Recent werd beslist om de haventriatlon in de toekomst niet meer te organiseren.
Verlies ons echter niet uit het oog, wij denken na over eventuele andere sportieve uitdagingen.